การใช้งาน
- น้ำทะเล
- งานทำน้ำบนเรือสำหรับน้ำทะเล
- ทองเหลืองคุณภาพสูงหมดปัญหาการกัดกร่อน