ประวัติความเป็นมา
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไท้เพ้ง วาล์วก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์ทองเหลืองที่ใช้ในระบบประปา ทั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนและสำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานแห่งแรกที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายธุรกิจ ภายใต้ ชื่อใหม่ว่า บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และย้ายโรงงานไปอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพสินค้า บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคทั้งกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งผลตอบรับที่ได้นั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ประปาทองเหลือง ที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อขยายฐานการส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแถบทวีปเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง

 
 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
" มุ่งพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและประสบการณ์อย่างผู้เขียวชาญ " นับเป็นเวลากว่าสี่สิบปีแล้วที่ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิต อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล อาจกล่าวได้ว่าความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำหน้าที่รับประกันคุณภาพและสมรรถภาพของสินค้าได้อย่างดี สินค้าทุกชิ้นของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบมาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเพื่อรับรองความพึงพอใจสูงสุด ...เพราะสำหรับเราแล้ว ความพึงพอใจของท่านคือสิ่งสำคัญที่สุด