วาล์วซึ่งมีหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกับของของไหลได้ ในระบบท่อเช็ควาล์วสปริง เอน่า ออกแบบให้เปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบสแตนเลสปริง นิยมใช้กับงานระบบท่อและปั๊มน้ำ
 
 
รหัสสินค้า : ANA -CRS119
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : 200 PSI
     
 

การใช้งาน
1. นิยมใช้กับระบบปั๊มน้ำ
2. สามารถกักเก็บน้ำหน้าปั๊มน้ำได้
3. สามารถติดตั้งในแนวตั้งและแนวราบได้

Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
16
160
3/4"
8
80
1"
10
80
1 1/4"
6
48
1 1/2"
5
30
2"
4
24
  วาล์วซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลในระบบท่อ เช็ควาล์วสวิง เอน่า ถูกออกแบบด้วยลิ้นเปิด โดยแรงดันของของไหล และถูกปิดลงเพื่อป้องกันการไหลกลับ เพื่อแรงดันลดลงอัตโนมัติ เช็ควาล์วสวิง เหมาะสำหรับติดตั้งกับมิเตอร์น้ำ, ปั๊มน้ำ, แท็งค์น้ำ, และระบบท่อยาว เพื่อส่งน้ำไปในที่ไกล ๆ
 
 
รหัสสินค้า : ANA-CHV 111
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองหล่อ
ค่าต้านทานแรงดัน : 200 PSI
  การใช้งาน
1. ปั๊มน้ำ
2. ระบบหล่อเย็น ระบบท่อน้ำเดิม
3. ระบบเครื่องกลไก ระบบท่อน้ำเดิม
4. ระบบป้องกันจำเป็นสูงสุด ในการติดตั้งเช็ควาล์ว เพื่อความสามารถสูงสุดที่จะได้รับจากแรงดันปั๊ม

Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
15
60
3/4"
12
48
1"
10
40
1 1/4"
5
20
1 1/2"
3
12
2"
2
12
2 1/2"
-
4
3"
-
5
4"
-
-