การใช้งาน
1. หยุดการไหลของน้ำเมื่อ เกิดการรั่วซึม ของท่อทุกชนิด
2. ใช้ติดตั้งได้ทั้งงานพร้อมกับ มิเตอร์น้ำ, ปั๊มน้ำเกษตร, ปั๊มน้ำในบ้าน และงานท่อทุกชนิด
3. เหมาะสำหรับงานระบบปั๊มน้ำ, ท่อประปาในบ้าน, งานก่อสร้างอาคาร, และอุตสาหกรรมระบบท่อ
4. ประตูเอน่า เหมาะที่สุดกับการ เปิดที่ตำแหน่ง หมุน เปิดจนสุดและหมุนปิดจนสุด

 
 
รหัสสินค้า ANA-BV105
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : 300 PSI (20 Bar)Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
12
120
3/4"
10
100
1"
6
60
1 1/4"
5
30
1 1/2"
4
24
2"
2
12
2 1/2"
2
8
3"
1
4
4"
-
-
 
 
   
  การใช้งาน
1. หยุดการไหลของน้ำเมื่อ เกิดการรั่วซึม ของท่อทุกชนิด
2. ใช้ติดตั้งได้ทั้งงานพร้อมกับ มิเตอร์น้ำ, ปั๊มน้ำเกษตร, ปั๊มน้ำในบ้าน และงานท่อทุกชนิด
3. เหมาะสำหรับงานระบบปั๊มน้ำ, ท่อประปาในบ้าน, งานก่อสร้างอาคาร, และอุตสาหกรรมระบบท่อ
4. ประตูเอน่า เหมาะที่สุดกับการเปิดที่ตำแหน่ง หมุน เปิดจนสุดและหมุนปิดจนสุด

 
รหัสสินค้า ANA-BVBF105
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : 300 PSI (20 Bar)


Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
12
120
3/4"
10
100
1"
6
60
1 1/4"
5
30
1 1/2"
4
24
2"
2
12
2 1/2"
2
8
3"
1
4
4"
-
-
 
 
   
  การใช้งาน
1. หยุดการไหลของน้ำเมื่อ เกิดการรั่วซึม ของท่อทุกชนิด
2. ใช้ติดตั้งได้ทั้งงานพร้อมกับ มิเตอร์น้ำ, ปั๊มน้ำเกษตร, ปั๊มน้ำในบ้าน และงานท่อทุกชนิด
3. เหมาะสำหรับงานระบบปั๊มน้ำ, ท่อประปาในบ้าน, งานก่อสร้างอาคาร, และอุตสาหกรรมระบบท่อ
4. ประตูเอน่า เหมาะที่สุดกับการเปิดที่ตำแหน่ง หมุน เปิดจนสุดและหมุนปิดจนสุด


 
 
Code ANA-BV105 (GH)
Type : Full Bore
Material : Forged Brass
Pressure Resistance : 300 PSI (20 Bar)Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
20
80
3/4"
16
64
1"
12
48
   
   

 

รหัสสินค้า  
ชนิด  
วัสดุ  
ค่าต้านทานแรงดัน
Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
-
-
3/4"
-
-
1"
-
-
1 1/4"
-
-
1 1/2"
-
-
2"
-
-
2 1/2"
-
-
3"
-
-
4"
-
-
 
ลักษณะพิเศษ & การทำงาน
การประกอบแกนด้วยระบบ PUT UP LOCKED เทคนิค   แฮนเดิลหนา เหมาะสมกับการเปิดปิด
เทปล่อน 100% มาตรฐานสูง อายุการใช้งานยาวนาน โดยปราศจากการรั่วซึม   คุณภาพสูงเพื่อความทนทาน 300 ปอนด์ต่อแรงดัน