วาล์วซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลในระบบท่อ ทั้งนี้ฟุตวาล์ว เอน่า ออกแบบให้มีตะแกรงป้องกันสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถเข้าสู่ตัวระบบปั๊ม และระบบท่อน้ำได้ และยังเป็นวาล์วที่เปิด - ปิดอัตโนมัติตามแรงดันน้ำใน ระบบด้วย ระบบสแตนเลสสปริง
 
 
รหัสสินค้า : ANA -FVR116
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : 200 PSI
  การใช้งาน
1. เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกในน้ำก่อน ดูดนำมาใช้ในระบบท่อ
2. ใช้เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกในบ่อน้ำ ก่อนนำมาใช้ในการเกษตร
3 . สามารถติดตั้งได้กับท่อมาตรฐาน ทั่วไป


Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
15
150
3/4"
10
100
1"
8
64
1 1/4"
5
40
1 1/2"
5
30
2"
4
24
  วาล์วซึ่งป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลในระบบท่อ ทั้งนี้ฟุตวาล์ว เอน่า ออกแบบให้มีตะแกรงป้องกันสิ่งสกปรก ซึ่งสามารถเข้าสู่ตัวระบบปั๊ม และระบบท่อน้ำได้ และยังเป็นวาล์วที่เปิด - ปิดอัตโนมัติตามแรงดันน้ำใน ระบบด้วย ระบบสแตนเลสสปริง
 
 
รหัสสินค้า : ANA -FVS115
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : 200 PSI
  การใช้งาน
1. เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกในน้ำก่อน ดูดนำมาใช้ในระบบท่อ
2. ใช้เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกในบ่อน้ำ ก่อนนำมาใช้ในการเกษตร
3 . สามารถติดตั้งได้กับท่อมาตรฐาน ทั่วไป


Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
15
150
3/4"
10
100
1"
8
64
1 1/4"
5
40
1 1/2"
4
24
2"
4
24
  วาล์วซึ่งทำงานเปิดและปิดอัตโนมัติด้วยแรงดัน และแรงโน้มถ่วงของน้ำ ใช้งานกับระบบปั๊มโดยทำหน้าที่กรองตะกอนและสิ่งสกปรก ไม่ให้ไหลเข้าสู่ระบบท่อ และยังมีหน้าที่กักเก็บน้ำในส่วนหน้าปั๊ม
 
 
รหัสสินค้า : ANA - FTV 121
ชนิด : รูเต็ม
วัสดุ : ทองเหลืองหล่อ
ค่าต้านทานแรงดัน : 125 PSI
  การใช้งาน
1. การเกษตรกรรมเพื่อดูดน้ำ และกักเก็บน้ำดี
2. ใช้กับระบบน้ำและปั๊มน้ำทะเล


Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
3/4"
24
96
1"
10
40
1 1/4"
6
24
1 1/2"
-
32
2"
-
20
2 1/2"
-
8
3"
-
6
4"
-
2