การใช้งาน
1. ติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
2. สามารถใช้กับสายฉีดชำระ
3. สามารถใช้กับน้ำร้อนสูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส
 

รหัสสินค้า

:ANA-MV 110 F/F

ชนิด : -
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : -

Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
20
120
 
   
การใช้งาน
1. ติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
2. สามารถใช้กับสายฉีดชำระ
3. สามารถใช้กับน้ำร้อนสูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส
 
 
   
   
รหัสสินค้า : ANA-MV 110 M/F
ชนิด : -
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : -
Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
20
120
 
   
การใช้งาน
1. ติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
2. สามารถใช้กับสายฉีดชำระ
3. สามารถใช้กับน้ำร้อนสูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส
 
 
   
   
รหัสสินค้า : ANA-MV 110 M/M
ชนิด : -
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : -
Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
20
120
 
   
การใช้งาน
1. ติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
2. สามารถใช้กับสายฉีดชำระ
3. สามารถใช้กับน้ำร้อนสูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส
 
 
   
รหัสสินค้า : ANA-MVW 113 MMM
ชนิด : -
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : -
Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
12
72
 
 
   
การใช้งาน
1. ติดตั้งคู่กับเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำ
2. สามารถใช้กับสายฉีดชำระ
3. สามารถใช้กับน้ำร้อนสูงสุดถึง 90 องศาเซลเซียส
 
 
   
รหัสสินค้า : ANA-MVW 113 MFM
ชนิด : -
วัสดุ : ทองเหลืองฟอร์จ
ค่าต้านทานแรงดัน : -
Size (PF)
Pcs / Box
Pcs / Carton
1/2"
12
72